بارگذاری...

بهترین جراح بینی در تهران

برای انتخاب بهترین جراح بینی در تهران لازم است تا ملاحظاتی انجام شود تا فرد بتواند در انتخاب جراح بینی خود با دید باز تری پیش برود . در جراحی بینی ،بیمار و پزشک هر دو نسبت به هم دست به انتخاب می زنند . ابتدا بیمار با بررسی ها و مطالعات دقیق از میان متخصصان واجد شرایط برای این عمل دشوار جراح بینی را انتخاب می کند و بعد از آن از مشاورات خوب و کامل جراح بینی خود استفاده می کند .

جراحی بینی گوشتی

بینی های گوشتی به راحتی از روی ظاهری که دارند قابل تشخیص می باشند، بینی های که نوک گرد و گوشت آلودی به همراه پوست کلفت و غضروف ضعیف دارند در اصطلاح بینی گوشتی گفته می شود . در اکثر موارد فرمی که در این نوع از بینی ها بعد از جراحی ایجاد می شود طبیعی است . تقویت غضروف در اکثر موارد در این نوع از بینی ها صورت می گیرد زیرا غضروف های بسیار ضعیفی دارند .