ماه: سپتامبر 2018

یائسگی چیست

یائسگی چیست یائسگی چیست ؟ یائسگی  در زندگی یک زن به زمانی گفته می شود که فعالیت تخمک سازی در تخمدان ها متوقف می شود و قاعدگی ماهانه  پایان پیدا می کند . این  زمان در افراد بنا بر نژاد و ژنتیک  و تفاوت های فردی متغیر است  ولی معمولا بین سنین  ۴۵ تا ۵۵ […]

ادامه مطلب