دسته: جراحی بینی گوشتی

جراحی بینی گوشتی و استخوانی

جراحی بینی گوشتی و استخوانی اغلب افراد تصویر درستی از بینی خود ندارند ، به عبارتی بینی استخوانی داشته ولی به علت پهن بودن نوک بینی تصور می کنند بینی آنها گوشتی است . جراحی بینی گوشتی و استخواین با یکدیگر متفاوت می باشند . در ادامه برخی از تفاوت های آن ها مورد بررسی […]

ادامه مطلب